Online participatie voor de RES 1.0

Met stakeholders in gesprek over zon en wind

Beschrijving

Als vervolg op de concept-RES werken de energieregio's aan de RES 1.0 met zoekgebieden voor duurzame opwek door zon en wind.

Deze opgave gaat over techniek en geld, maar ook over een goede inpassing in het landschap. In een klein land waar de vraag naar ruimte om te wonen, werken en recreëren al flink onder druk staat, moet ook ruimte worden gevonden voor zonneweides en windturbines.

In tijden van corona vinden in diverse gemeente online bijeenkomsten plaats waarin bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten en meedenken. Het KlimaatLab doet de gespreksleiding. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden meegenomen in de RES 1.0.

 

Klant

Generation.Energy, voor verschillende gemeenten

Team

Annemiek van Bentem en Art den Boer

Meer weten?

Wil je dat we contact met jou opnemen of heb je een vraag? Bel of mail ons.