Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer

De plek in Nederland waar kennis rond vrijwilligersvervoer bij elkaar komt

Beschrijving

In Nederland zijn zeker duizend organisaties actief die vervoer door vrijwilligers aanbieden. Samen vervoeren zij naar schatting negen miljoen passagiers per jaar.

Dit zijn vooral ouderen en mensen met een beperking die vaak geen vervoersalternatief hebben. Zij kunnen niet zelfstandig reizen, het openbaar vervoer wordt minder fijnmazig en doelgroepenvervoer staat onder druk. Vrijwilligersdiensten kunnen een aanvulling vormen én bieden vaak iets extra’s: meer maatwerk en sociaal contact.

In opdracht van het kenniscentrum ontwikkelde KlimaatLab een huisstijl, online platform, nieuwsbrief en een aantal publicaties om vervoersdiensten en vrijwilligers te ondersteunen.

Team

Femke Nannes, Lunette Strijker, Art den Boer

Meer weten?

Wil je dat we contact met jou opnemen of heb je een vraag? Bel of mail ons.