Draagvlak voor de concept-RES

Samen met bewoners zoeken naar ruimte voor zon en wind

Beschrijving

In Nederland moet in 2030 35TWh aan duurzame energie worden opgewekt op land, om woningen en utiliteitsgebouwen te kunnen voorzien van stroom.

Deze opgave gaat over techniek en geld, maar ook over een goede inpassing in het landschap. In een klein land waar de vraag naar ruimte om te wonen, werken en recreëren al flink onder druk staat, moet ook ruimte worden gevonden voor zonneweides en windturbines.

Het vinden van locaties is onderdeel van de Regionale Energie Strategieën (Concept-RES). Draagvlak van omwonenden en belangenorganisaties is daarbij cruciaal, maar niet eenvoudig. Voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid leidden wij Lokale Scenario Ateliers, waarin bewoners, ondernemers, raadsleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke (belangen)organisaties met elkaar in gesprek gingen over kansen en voorwaarden voor grootschalige opwek van zon en wind.

 

Klant

Generation.Energy, voor de Energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid

Team

Annemiek van Bentem en Art den Boer

Meer weten?

Wil je dat we contact met jou opnemen of heb je een vraag? Bel of mail ons.