Verduurzamen met de BIZ

Een onderzoek naar verduurzaming winkelgebieden

Beschrijving

Gemeente Amsterdam wil ondernemers betrekken bij de duurzaamheidsambities van de stad. Ze wil daarvoor gebruikmaken van de organisatiekracht en samenwerking in de BIZ’en, ondernemersverenigingen nieuwe stijl. Denk aan duurzame energieopwekking, gezamenlijke afvalinzameling en efficiëntere en schone stadslogistiek. Een onderzoek naar wensen en behoeften van ondernemers in vier winkelgebieden.


Datum: 2017
Klant: Gemeente Amsterdam / Stad & Co
Online: stadenco.nl/projecten/verduurzaming-biz-en-amsterdam
Door: Annemiek van Bentem

Share: