Kennemer Energie

Lokale groene stroom voor iedereen

Beschrijving

Samen zetten we ons in om collectief lokale duurzame energie op te wekken én af te nemen. Zo werken burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen én de gemeente samen aan een duurzame leefomgeving en een klimaatneutraal Haarlem in 2030.
Vanuit het KlimaatLab werd Kennemer Energie geïnitieerd, de maatschappelijke business case en propositie ontwikkeld en
invulling gegeven aan de branding, communicatie en daaruit volgende campagnes.


Klant: Kennemer Energie / gemeente Haarlem
Online: kennemerenergie.nl
Door: Art den Boer, Liesbet Hanekroot

Share: